Teambuilding

Samen - Grenzen - Gedrag -  Groei -  Plezier - Contact - Vertrouwen 

 

 Afbeeldingsresultaat voor samenwerken handen Ik werk graag samen. Je geraakt dan ook veel verder met samenwerken dan alles alleen te doen.:  

 

Binnen de teambuilding wordt gebruik gemaakt van theaterelementen. Spel brengt ons in het hier en nu. We kunnen spreken over toen en later, maar in het hier en nu ervaren we. Wanneer spel gebruikt wordt zijn woorden niet altijd nodig.Hierdoor kan de kern van de discussie, de stroeve samenwerking, het vaste patroon, etc. worden geraakt. Mensen worden uitgedaagd om op een andere manier naar zichzelf en andere te kijken en op elkaar in te spelen. Samen sterk en alleen vol zelfvertrouwen, dat is het uitgangspunt.

 

Doelen:

  • kennismaken 
  • samenwerken 
  • meer eenheid 
  • bewust worden rolgedrag
  • knelpunten

 

Ook kan het onder de aandacht willen brengen van een beleidswijziging of fusie aanleiding zijn voor een teambuilding (zo heeft Pakketje Plezier een teambuilding gegeven aan de bestuursleden en medewerkers van een sportvereniging. Aanleiding was de wetswijziging: controle alcohol beleid VWA nu taak van gemeente. Gevolg strengere alcohol controles. Binnen deze training werd de individuele naleving van gedragscodes en wettelijke regels na aanleiding van spel bespreekbaar gemaakt. Speelsgewijs werden de neuzen dezelfde kant opgezet. Zowel het bestuur als de diverse leden van de club en vrijwilligers achter de bar konden vrij uit spelen en spreken en voelde zich gehoord.). 

Neem contact op met Pakketje Plezier en samen maken we een Pakket Op Maat.