Dramatherapie

Zelfbeeld - Grenzen – Gedrag – Emoties – Verwerken – Contact – Vertrouwen 

 

 Dramatherapie De kracht van spelen en doen! SAM_6945 Persoonlijke begeleiding d.m.v. theaterspel       

 

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en/of emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren.

 

Spelenderwijs werkt het kind aan zijn of haar problematiek. Theaterspel is wat het kind leuk vindt dus vanuit deze kracht daag ik de kinderen uit te werken aan hun persoonlijke blokkades. Deze uitdaging zal vaak onbewust soms bewust (leeftijdsgebonden) plaatsvinden. Kinderen ervaren spelplezier, groei, confrontatie, acceptatie en kracht. Door een gepaste begeleiding zullen de kinderen in staat zijn om zich op een veilige manier te kunnen ontwikkelen.

Dramatherapie speelt in op een langer proces, waarbij er vermoed wordt dat er een dieper oorzaak van het probleem aanwezig is. Kinderen zijn in behandeling en krijgen niet een training waarbij (in tegenstelling tot bij persoonlijke begeleiding) handvatten worden aangeboden, maar zullen procesmatig andere systemen en gedragingen integreren, blokkades opheffen of werken aan acceptatie en omgaan met.

 

Hoe werkt het?

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theater werkvormen en expressietechnieken zoals; rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Door op een ‘speelse’ manier met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet bewust dramatherapeutische technieken in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Binnen dramatherapie speelt ervaren en vormgeven een belangrijke rol. Er ontstaat een wisselwerking tussen ervaringen die je opdoet in het (dramatisch) spel en ervaringen uit het eigen leven. Daardoor wordt snel en effectief de link gelegd tussen gedrag en klachten. Met behulp van dramatherapeutische interventies krijg je ingang tot het ontdekken en accepteren van eigen mogelijkheden, beperkingen en/of het verwerken van negatieve dan wel traumatische ervaringen. Het beoogde resultaat is een positieve verandering in het dagelijks functioneren.

Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan helpen richting te geven aan het therapieproces. De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier de klachten van het kind/de jongere binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Ook wordt gekeken of drama bij het kind/de jongere past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van de klachten of problemen. In de meeste gevallen wordt in de observatieperiode bepaald welke spelvorm voor de cliënt het meest geschikt is.

 

Voor wie?   

Dramatherapie is o.a. werkzaam bij de volgende klachten: Angsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeite hebben zaken te verwoorden, neiging jezelf te overschreeuwen, eetproblemen, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, gestagneerde/scheefgroei in de ontwikkeling, dwangmatigheid, relationele problemen, moeite met grenzen aangeven, somberheid of depressie, moeite met voelen van emoties, verwerken van verlieservaringen, gedragsproblemen. Dramatherapie is geschikt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als dramatherapeut houd ik rekening met de leeftijd, het draagvlak en de draagkracht van de cliënt wanneer speelsgewijs gewerkt wordt aan de klachten. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.

Dramatherapie valt onder vaktherapieën, net als beeldende- dans- muziek en psychomotoretherapie. Zie vaktherapie voor meer informatie.

(uit de beroepscode van de NVDT)

 

Waarom?

Er zijn naast dramatherapie nog tal van andere therapieën die u of uw kind zouden kunnen helpen in de weg naar verandering of acceptatie. Echter is dramatherapie als geen andere therapie in staat om door middel van spel in een handelingsgericht karakter direct tot de kern te komen. Dramatherapie biedt in spel de gelegenheid om veilig te experimenteren met ander gedrag en andere emoties. De koppeling met het dagelijks leven wordt gemaakt wanneer het gedag in spel geëxploreerd is en je bewust/onbewust ervaart dat het veilig is deze koppeling te maken. Deze therapie spreekt niet alleen over verandering, maar biedt de ruimte om deze verandering in spel te ontdekken waarna deze vervolgens in het echte leven geïntegreerd kan worden.

 

Waar?

Pakketje Plezier biedt individuele en groepsgerichte dramatherapie in vormen van behandeling, begeleiding en trainingen. Hierbij gespecificeerd op kinderen en jeugdigen. De therapieën kunnen wellicht in overleg met school, aansluitend na schooltijd en tussen schooltijd, op school gehouden worden. Zeker kunt u voor behandeling terecht in de praktijk ruimtes van Pakketje Plezier.

Neem contact op met Pakketje Plezier wanneer u of uw school behoefte heeft aan dramatherapie voor kinderen en jeugdigen.

 

Prijzen?

Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen via de zorgverzekeraar, neem contact op met Pakketje Plezier. 

 

iStock_000016888727XSmall SAM_6944 SAM_6942